Onafhankelijk adviesbureau voor luidklokken en geluien

Waarom klokkenadvies


Wie een klok wil aan schaffen doet er goed aan zich vakkundig te laten adviseren. Immers vele facetten hebben invloed op het welslagen van een klok. De klokkenwereld staat immers bol van vaktermen en begrippen. Een professioneel en onafhankelijk advies helpt u bij het kiezen voor de beste, mooiste en ook veilige klok.


U kunt zich afvragen: Wij willen een klok maar is onze toren wel sterk genoeg? En zo ja, hoe zwaar mag de klok dan zijn?

Of een eeuwen oude luidklok vraagt onderhoud. Hoe pakt u dat nu aan?

De klokkenadviseur inventariseert met een luisterend oor Uw wensen. Hij onderzoekt de mogelijkheden. Dan maakt hij een een ontwerp dat kan worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Daarmee kunnen aannemers, architecten en de meest geschikte klokkengieterij uit de voeten.


Het ontwerp zal voldoen aan eisen die misschien niet direct voor de hand liggen. Zo wordt bij de klankbepaling rekening gehouden met andere klokken. Ook torens in de buurt kunnen daarom van invloed zijn op de keuze voor uw klok.

De klokkenadviseur zal U met zijn ervaring zorgvuldig begeleiden.

Een voorstel van de adviseur ontstaat in overleg

Klokken worden ‘voor de eeuwigheid’ uit brons gegoten

WelkomWelkom.html
ContactContact.html
AlgemeenAlgemeen.html
Klokkenadvies
ProjectenoverzichtProjectenoverzicht.html